دپارتمان برق و الکترونیک

بشتر بدانید

دپارتمانبرق و الکترونیک

الکترونیک شاخه ای از تکنولوژی یا علم است که با استفاده از قطعات برای کنترل جریان الکتریکی در خلا،گاز،مایع،نیمه رسانا،رسانا یا ابررسانا سر و کار دارد.اجزا،مدارها و سیستم های الکتریکی و الکترونیکی ،هر دو، جریان الکترون را کنترل می کنند؛گرچه کاربردهای آنها به وضوح متفاوت است.

برای مدیریت مناسب انرژی،تجهیزات الکتریکی باید عملکردهایی مانند تولید،توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی را انجام دهند.

برای مدیریت مناسب اطلاعات،تجهیزات الکتریکی باید عملکردهایی مانند تولید،حس کردن، ذخیره،بازیافت،تقویت،ارسال ،دریافت و نمایش اطلاعات را انجام دهند.

بعضی از سیستم ها به طور خاص برای مدیریت جریان برق طراحی شده اند و بنابراین تنها الکتریکی هستند.در حالیکه بعضی دیگر از سیستم ها برای مدیریت انرژی و اطلاعات طراحی شده اند.به عنوان مثال،یک تلویزیون هم شامل اجزای الکتریکی و مدارهایی است که جریان انرژی الکتریکی آمده از مسیر خروجی را مدیریت می کند و هم شامل اجزای الکترونیکی و مدارهایی است که جریان اطلاعات یا سیگنال های تلویزیون که از آنتن یا کابل می آید را مدیریت می کند. 

دپارتمان برق و الکترونیک  در اموزشگاه علم و دانش شامل رشته های زیر است:

  • برقکار صنعتی درجه 2
  • مونتاژ
  • ارتینگ
  • PLC_2
  • تعمیرکار تلفن همراه
  • تعمیر و نصب آسانسور
  • تکنسین فنی آسانسور
  • دریل کار و اره کار

تمامی رشته های نام برده، در آموزشگاه علم و دانش بصورت کلاس های عمومی و خصوصی با حضور در کارگاه برق و آسانسور امکان پذیر است