ایران مهارت


عطا بی غمی

1401/1/14

یکشنبه ها 11:30-14:30

10

7 جلسه

جزئیات

مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MS-project


عطا بی غمی

1401/01/06

زوج 18:30-20

40000000

10 جلسه

جزئیات

دوره پاورمیل


عطا بی غمی

1401/01/06

فرد 18-19:30

4000000

15 جلسه

جزئیات

نقشه خوانی صنعتی


عطا بی غمی

1401/01/06

زوج 16/17:30

35000000

15 جلسه

جزئیات

دوره پداگوژی


استاد نامشخص

1401/01/06

فرد 16-18

3000000

10 جلسه

جزئیات

دوره3DMAX


استاد نامشخص

1401/01/06

زوج 8-9:30

30000000

15 جلسه

جزئیات

برنامه نویسی(صفر تاصد )


احد اسمعیل زاده

1401/02/07

فرد 8-9:30

30000000

30 جلسه

جزئیات

کاربر اتوماسیون اداری


عطا بی غمی

1401/01/07

زوج 14-15:30

30000000

15 جلسه

جزئیات

دوره پیریمیر(PREMIERE)


استاد نامشخص

1401/01/06

فرد 16-17:30

30000000

10 جلسه

جزئیات

دوره دیپلم برق


رضا خمسلو

1401/01/06

فرد 14-15:30

40000000

21 جلسه

جزئیات

دوره تعمیرو نصب آسانسور


رضا خمسلو

1401/01/06

زوج 14-15:30

40000000

24 جلسه

جزئیات

دوره فارکس(FOREX)


استاد نامشخص

1401/01/07

زوج 14-15:30

35000000

10 جلسه

جزئیات

دوره ارز دیجیتال


استاد نامشخص

1401/01/07

فرد 12:30-14

50000000

8 جلسه

جزئیات

دوره آموزشی پایتون(PYTHON)


احد اسمعیل زاده

1401/01/07

فرد 8-9:30

30000000

12 جلسه

جزئیات

دوره آوزشی کورل(Corel)


استاد نامشخص

1401/01/06

فرد 14-15:30

30000000

12 جلسه

جزئیات

دوره آموزش فتوشاپ(PHOTOSHO)


استاد نامشخص

1401/01/07

زوج 14-15:30

30000000

12 جلسه

جزئیات

دوره تعمیر موبایل


استاد نامشخص

1401/01/07

زوج 15-18

2000000

30 جلسه

جزئیات

تعمیر موتور خودروی بنزینی


عطا بی غمی

1401/01/07

زوج 17:30-19

30000000

15 جلسه

جزئیات

Catia


عطا بی غمی

1401/01/07

فرد 19:30-21

4000000

15 جلسه

جزئیات

دوره PLC1-2


رضا خمسلو

1401/01/07

زوج 13-14:30

40000000

30 جلسه

جزئیات

دوره آموزش WINCC


رضا خمسلو

1401/01/07

فرد 8-9:30

50000000

15 جلسه

جزئیات

دیپلم حسابداری مالی


استاد نامشخص

1401/01/07

زوج 15-16:30

30000000

60 جلسه

جزئیات

نصب دوربین مدار بسته


استاد نامشخص

1401/01/07

زوج 18:00-19:30

3000000

15 جلسه

جزئیات

دوره ی آموزش تعمیر و نصب پکیج


استاد نامشخص

1401/01/07

زوج 18-19:30

3000000

20 جلسه

جزئیات

دوره آموزشی اتوکد(Autodesk AutoCAD)


عطا بی غمی

1401/01/07

فرد 16-18

40000000

12 جلسه

جزئیات

دوره آموزشی نرم افزار سالید ورک(SOLIDWORKS)


عطا بی غمی

1401/01/07

زوج 18-19:30

4000000

15 جلسه

جزئیات

دوره آموزشی برق صنعتی


رضا خمسلو

1401/01/06

زوج 8-9:30

40000000

20 جلسه

جزئیات

برنامه نویسی اندروید و جاوا


احد اسمعیل زاده

1401/01/07

فرد 8-9:30

40000000

20 جلسه

جزئیات

دوره آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر( ICDL)


عطا بی غمی

1401/01/07

فرد 9:30-12:30

150000000

30 جلسه

جزئیات

دوره آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر(ICDL)


عطا بی غمی

1401/01/07

زوج 9:30-12:30

150000000

30 جلسه

جزئیات

مسئول سفارشات


استاد نامشخص

1401/01/07

فرد 15-18

3000000

10 جلسه

جزئیات

مسئول کاردکس و کنترل موجودی


استاد نامشخص

1401/01/07

فرد 18-21

3000000

10 جلسه

جزئیات

حسابداری تکمیلی


استاد نامشخص

1401/01/07

زوج 15-18

3000000

20 جلسه

جزئیات

برنامه نویسی اندروید


احد اسمعیل زاده

1401/01/07

زوج 16-18

30000000

10 جلسه

جزئیات

رایانه کار حسابداری مالی


استاد نامشخص

1401/01/07

زوج 15-18

3000000

30 جلسه

جزئیات

برق صنعتی


رضا خمسلو

1401/01/07

فرد 17-18:30

40000000

20 جلسه

جزئیات

حسابداری مقدماتی


استاد نامشخص

1401/01/07

زوج 14-16

30000000

20 جلسه

جزئیات

سیستم زمین حفاظتی(ارتینگ)


رضا خمسلو

1401/01/07

زوج 15:30-17

3000000

5 جلسه

جزئیات

دوره ICDL plus


عطا بی غمی

1401/01/07

زوج 9-12

3000000

35 جلسه

جزئیات

طراحی مدارات ساده الکترونیکی


رضا خمسلو

1400/12/07

زوج 17-18:30

3000000

15 جلسه

جزئیات

حسابداری مقدماتی


استاد نامشخص

1401/01/07

فرد 15:30-17

300000000

20 جلسه

جزئیات

آموزش تعمیرکار تلفن همراه


استاد نامشخص

1401/01/07

روزهای زوچ 14-17

2000000

30 جلسه

جزئیات

Network+


احد اسمعیل زاده

1401/01/07

روزهای زوج 18-16.30

30000000

20 جلسه

جزئیات