دوره آموزش WINCC

جزئیات دوره

نام دورهدوره آموزش WINCC

نام مدرسرضا خمسلو

دوره مذکور شامل 15 الی 17 جلسه ی آموزشی بوده  

پیش نیاز این دوره PLC 1-2  

برق صنعتی

یا تابلو برق میباشد

 

دوستان عزیز میتونید با وارد کردن کد  EOD-8594  از تخفیف ویژه جشنواره پاییزی 

آموزشگاه علم و دانش تبریز برخوردار شوید.

  • قیمت: 50000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 3
  • حداقل تعداد نفرات: 5
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 8-9:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29