دیپلم کار و دانش در رشته حسابداری مالی

جزئیات دوره

نام دورهدیپلم حسابداری مالی

 دیپلم کار و دانش در رشته ی  حسابداری مالی شامل مهارتهای ذیل میباشد:

کمک حسابدار

کاربر نرم افزار مالی

کمک متصدی تنظیم اسناد مالی

مسئول سفارشات

حسابدار بهای تمام شده

انباردار

 

دوستان عزیز میتوانید با وارد کردن کد   EOD-8594  از 15 درصد  تخفیف ویژه جشنواره پاییزی علم ودانش برخوردار شوید

  • قیمت: 30000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 4
  • حداقل تعداد نفرات: 8
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 15-16:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29