دوره

جزئیات دوره

نام دورهمسئول کاردکس و کنترل موجودی

دوره کاردکس

  • قیمت: 3000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 6
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 18-21
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29