دپارتمان بورس علم و دانش تبریز

بشتر بدانید

دپارتمانبورس

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری

آموزش بورس(Stock Exchange)در بازار سرمایه منوط به درک صحیحی از سه تحلیل تکنیکال، بنیادی و روانشناختی می باشد. لذا برای موفقیت در این حوزه می بایست تمامی این علوم را به صورت علمی و عملی آموخت.

نظر به اهمیت جایگاه  بازار سرمایه در اقتصاد کشور و لزوم بهره مندی از آموزش های اصولی و آکادمیک جهت حضور موفق افراد در بورس، آموزشگاه علم و دانش تبریز ، امکان بهره مندی از آموزش های بهترین اساتید بازار سرمایه را با هزینه مناسب  برای فراگیران محترم فراهم نموده است.  عناوین دوره های آموزشی تحلیل بازار سرمایه آموزشگاه به شرح ذیل است:

  • بورس مقدماتی
  • بورس پیشرفته
  • بورس مقدماتی و پیشرفته (تحلیل تکنیکال)
  • GAN
  • فارکس