دپارتمان شبکه علم و دانش تبریز

بشتر بدانید

دپارتمانشبکه

امروزه دیگر به جای اینکه یک کامپیوتر بزرگ کلیه کارهای محاسباتی را انجام دهد، تعداد زیادی کامپیوتر کوچک که به هم متصل هستند، این کار را انجام می دهند. به این سیستم ها شبکه های کامپیوتری گفته می شود. شبکه های کامپیوتری به خاطر کاربرد بسیار زیاد شبکه ها در محیط های کاری از ملزوات رشته های بیشماری از جمله رشته مهندسی برق و کامپیوتر به شمار می رود.

آموزشگاه علم و دانش تبریز در راستای پیشبرد این مهم، دوره های آموزشی شبکه را در چندین شاخه برگزار می کند.

مباحث مورد مطالعه در دپارتمان شبکه و فناوری اطلاعات شامل

 • MCSA
 • MCSE
 • MTCSA
 • Cisco
 • VM ware
 • Micro Tic
 • CompTIA network+
 • Linux
 • CompTIA A+
 • CompTIA security
 •  و پک کامل شبکه