دوره پاورمیل

جزئیات دوره

نام دورهدوره پاورمیل

نام مدرسعطا بی غمی

نصب و راه اندازي نرم افزار   power mill

 1 -Import و export كردن فايل قطعات

2 -تعريف بلوك خام و انجام تنظيمات اولیه

3 -اجراي استراتژي مناسب ماشين كاري و انتخاب ابزار

4-شبيه سازي و اصلاح مسير ابزار TOOL PATH Verification

5 -ايجاد محدوده ماشينكاري (boundary ( و الگوهاي ماشين كاري (patters)

6-استفاده از levels sets و feature sets 

7-تهيه خروجي nc و انتقال آن به دستگاه cn

دوستان عزیز میتوانید با وارد کردن کد EOD-8465 از تخفیف 15%ما بر خوردار باشید

  • قیمت: 4000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 8
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 18-19:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/06
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/28