دوره پداگوژی

جزئیات دوره

نام دورهدوره پداگوژی

در دوره پداگوژی با موارد زیر آشنا خواهید شد:

 

آموزش و معرفی اصول و فنون 

روش‌های نوین تدریس

انواع سبک‌های یادگیری

مفاهیم مهم برای آموزش و پرورش و

میزان اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

نحوه‌ی برقراری ارتباط

و...

 

دوستان عزیز میتوانید با کدEOD-8594از تخفیف ویژه 15%ما بر خور دار شوید

  • قیمت: 3000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 6
  • حداقل تعداد نفرات: 8
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 16-18
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/06
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/27