دوره امور اداری

جزئیات دوره

نام دورهکاربر اتوماسیون اداری

نام مدرسعطا بی غمی

دوره کاربر اتوماسیون اداری شامل مباحث زیر می باشد 

کار با نرم افزار Word

کار با نرم افزار Power point

کار با نرم افزار Excel

کار با نرم افزار Access

کار با نرم افزار One note

دوستان عزیز میتوانید با وارد کردن کد   EOD-8594  از 15 درصد  تخفیف ویژه جشنواره پاییزی علم ودانش برخوردار شوید

  • قیمت: 30000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 12
  • حداقل تعداد نفرات: 8
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 14-15:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29