دوره دیپلم برق

جزئیات دوره

نام دورهدوره دیپلم برق

نام مدرسرضا خمسلو

برای گذراندن این دوره نیاز به گذراندن سه مهارت برق صنعتی-ارتینگ- مونتاژ

دوستان عزیز میتونید با ارسال کد ثبت نام  EOD-8594  از تخفیف ویژه جشنواره علم ودانش برخوردار شوید

  • قیمت: 40000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 4
  • حداقل تعداد نفرات: 2
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 14-15:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/06
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/28