دوره آسانسور

جزئیات دوره

نام دورهدوره تعمیرو نصب آسانسور

نام مدرسرضا خمسلو

این دوره ها شامل مباحث زیر میباشد:

نقشه کشی

فلزکاری 

الکتریسته

الکتروموتورها

محاسبات

چاه آسانسور شامل موارد زیر میباشد:

درب

مفید کابین

ریل

آهن کشی وتوان موتور

وزنه تعادل

پیچ ومهره

جلسات عملی شامل :

نقشه آسانسور( دستی)

مونتاژ تابلو آرین و پارریویزون  

دوستان عزیز میتوانید با کد EOD-8594از تخفیف 15%ما بر خور دار شوید

 

  • قیمت: 40000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 2
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 14-15:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/06
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29