دوره ارز دیجیتال

جزئیات دوره

نام دورهدوره ارز دیجیتال

ارز دیجیتال

کد صرافی 

نحوه واریز برداشت

نحوه معامله وترید کردن

نحوه کار کردن با نرم افزار

مباحث نکات ورود وخروج در تکنیکال 

ثبت معاملات

دوستان عزیز میتوانید بادریافت کدEOD-8594Hاز تخفیف ویژه 15%ما برخوردار شوید

  • قیمت: 50000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 12
  • حداقل تعداد نفرات: 8
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 12:30-14
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29