دوره پایتون

جزئیات دوره

نام دورهدوره آموزشی پایتون(PYTHON)

نام مدرساحد اسمعیل زاده

دوره اموزشی پایتون مقدماتی -پیشرفته

سرفصل های کلاس آموزش پایتون
معرفی زبان برنامه نویسی پایتون ، تاریخچه ، اهداف و مزایای آن
چگونگی شروع کار با پایتون و معرفی و نصب IDE و ابزارهای موردنیاز آن
معرفی انواع متغیرها ، عملگرها و عملوندها ، متدها و موارد کاربرد آن ها
معرفی آرگومان ها و پارامترها
آشنایی با دستورات مختلف مانند دستورات شرطی ، بازگشتی و تکرار
آشنایی با لیست ها و رشته ها
معرفی کلاس ها و الگوریتم ها و کاربرد آن ها
شیء گرایی
کاربرد صف ها و پشته ها

  • قیمت: 30000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 6
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 8-9:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29