دوره PLC1-2

جزئیات دوره

نام دورهدوره PLC1-2

نام مدرسرضا خمسلو

موارد آموزشی  در دوره مذکور:

سیستم های دیجیتال

سیستم های آنالوگ

راه اندازی بصورت عملی

پیش نیاز این دوره برق صنعتی میباشد

 

دوستان عزیز میتوانید با وارد کردن کد   EOD-8594  از 15 درصد  تخفیف  جشنواره پاییزی علم ودانش تبریز برخوردار شوید.

  • قیمت: 40000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 3
  • حداقل تعداد نفرات: 5
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 13-14:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29