دوره برنامه نویسی جاوا و اندروید

جزئیات دوره

نام دورهبرنامه نویسی اندروید و جاوا

نام مدرساحد اسمعیل زاده

دوره

  • قیمت: 40000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 4
  • حداقل تعداد نفرات: 3
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 8-9:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29