دوره ICDL

جزئیات دوره

نام دورهدوره آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر( ICDL)

نام مدرسعطا بی غمی

دوره آموزش آشنایی با مفاهیم کامپیوتر

این دوره شامل مباحث زیر میباشد:

مبانی کامپیوتر

آشنایی با ویندوز

کاربر نرم افزار Word

کاربر نرم افزار Excel

کاربر نرم افزار Powerpoint

کاربر نرم افزار Access

کاربرنرم افزار Paint

ایمیل و اینترنت

دوستان عزیز  با وارد این کد EOD-8594 از تخفیف ویژه جشنواره آموزشگاه علم ودانش برخوردار شوید.

  • قیمت: 150000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 12
  • حداقل تعداد نفرات: 6
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 9:30-12:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/30