برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

network+ علم و دانش

جزئیات دوره

نام دورهNetwork+

نام مدرساحد اسمعیل زاده

دوره Network+ در علم و دانش تبریز

  • قیمت: 12000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 11
  • حداقل تعداد نفرات: 7
  • روزهای برگزاری روزهای زوج
  • ساعات برگزاری 18-16.30
  • تاریخ شروع دوره : 1400/05/16
  • تاریخ پایان دوره: 1400/06/30